Hi viewers welcome to my blog Here am listing Basic lessons in Carnatic Music . Find New Telugu Song Lyrics Here

Search This Blog

Loading...

Tuesday, April 3, 2012

Swarajathi, Lyrics of Kamakshi Swarajathi, Kamakshi Bhairavi swarajathi


Kamakshi Swarajathi
Talam : Misra Chapu
Raagam: Bhairavi
20 naTabhairavi janya


Aarohanam: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Avarohanam: S N2 D1 P M1 G2 R2 SPallavi :

kaamaa- | kshee || am- |ba kanci ||
kaamaa- | kshee || am- |ba anu- ||
dinamu mara vaga- | nE nee ||
paadamula dhik | kanusu nammidi- ||
ni shreekanci ||
kaamaa- | kshee || am- |ba … ||

CharaNam 1

kundaradanaa | ,,kuvalaya naya- ||
naa dal- | lirakshimcu ||
(kaamaakshee)

CharaNam 2

kambugaLa nee- | ,,rada cituraa ||
,,vidu vadanaa | ,,maayamma ||
(kaamaakshee)

CharaNam 3

kumbakusa mada | matta gajagama ||
padma bhava hari | shambhu nuta pada ||
shankaree nee- | vu naa cintala ||
vEvEga deerc- | camma ipuDu ||
(kaamaakshee)

CharaNam 4

bhakta jana kal- | pa latikaa karu- ||
Naalayaa sata- | yaagiri danaya ||
kaavavE shara- | NaagatuDu kadaa ||
daamasamu sE- | yaka varamosagu ||
(kaamaakshee)

CharaNam 5

paadaka mulaNu | deercci nee pada ||
bhakti santata | meeyavE … ||
paavani kadaa | ,,moravinadaa ||
paraakEla nam- | ,,ma vinamma ||
(kaamaakshee)

CharaNam 6

kalusha haariNi | sadaanada phala ||
daayaki | yani birudu bhuvi- ||
lO kali- | gina dorayanusu ||
vEdamu | moraliDagavini ||
(kaamaakshee)

CharaNam 7

nee bavana nila- | yaa soora samuda- ||
yaa kara vidhruta | soovalayaa mada ||
tanuja vaaraNa | mrugEndraarccita ||
kalusha dahana ga- | naa aba- ||

rimita vaibhava- | mu kala nee smara- ||
Na madilO dala- | cina janaadula- ||
ku bahu sampada- | la niccE vipu- ||
Du maagabha- | ya miyyavE ||
(kaamaakshee)

CharaNam 8

shyaama krishNa sa- | hOdaree shiva ||
shankaree para- | mEshwaree ||
hari haraadula- | ku nee mahimalu ||
kaNim- | ba daramaa ||
,,suduDam- | maa yabhi- ||
maanamu | lEdaa naa- ||
pai dEvee | paraakEla nE ||
brOvavE ipu- | Du shree bhairavee ||
(kaamaakshee)No comments:

Post a Comment

Popular posts