Hi viewers welcome to my blog Here am listing Basic lessons in Carnatic Music . Find New Telugu Song Lyrics Here

Search This Blog

Loading...

Tuesday, October 5, 2010

varaveena mrudhu paani geetham carnatic notes

carnatic notes for varaveena mohana ragam

Ragam : maohana
Talam : roopaka
Aarohana : sa ri2 ga 2 pa da2 sa
Avarohana : sa da2 pa ga2 ri2 sa


Geetham :

Swaram :

ga ga | paa paa || daa paa | saa saa ||
ri sa | da da paa || da pa | ga ga ree ||
ga pa | da sa daa || da pa | ga ga ree||
ga ga | da pa gaa || pa ga | ga ri saa ||
ga ga | ga ga ri ga || pa ga | paa paa ||
ga ga | da pa daa|| da pa |saa saa ||
da ga | ri ri sa sa || da sa | da da da pa ||
ga pa | da sa da pa || da pa | ga ga ri sa ||
sa ri | gaa gaa || ga ri | pa ga ree ||
sa ri | sa ga ri sa || ri ri | sa da saa ||

sahityam :

va ra | veena || mrudhu | pa ni ||
va na |ru ha lo || chanu | ra ni ||
su ru | chi ra bhm || bha ra | ve ni ||
su ra | nu ta ka l || ya ni ||
ni ru | pamashubha || guna | lo la ||
ni ra | ta ja ya || pra da | shee la ||
va ra | da pri ya || ranga | na ya ki ||
vam | chi ta ph la || da | a a ya ki ||
sa ra | see ja || sa nu | ja na nee ||
ja ya | jayajaya || ja ya | va ni ||

No comments:

Post a Comment

Popular posts